QQQ3.MI - WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Milan - Milan Verzögerter Preis. Währung in EUR

Risikokennzahlen

3 JahreQQQ3.MIDurchschnitt der Kategorie
5 JahreQQQ3.MIDurchschnitt der Kategorie
10 JahreQQQ3.MIDurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
0N/A
0N/A
0N/A
BETA
0N/A
0N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
0N/A
0N/A
0N/A
Quadriert
0N/A
0N/A
0N/A
Standardabweichung
0N/A
0N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A
Treynor-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A