EABG.DE - Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR

Risikokennzahlen

3 JahreEABG.DEDurchschnitt der Kategorie
5 JahreEABG.DEDurchschnitt der Kategorie
10 JahreEABG.DEDurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
0N/A
0N/A
0N/A
BETA
0N/A
0N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
0N/A
0N/A
0N/A
Quadriert
0N/A
0N/A
0N/A
Standardabweichung
0N/A
0N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A
Treynor-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A