HSH.TO - Horizons S&P 500 CAD Hedged Index ETF

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD

Risikokennzahlen

3 JahreHSH.TODurchschnitt der Kategorie
5 JahreHSH.TODurchschnitt der Kategorie
10 JahreHSH.TODurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
-1,4N/A
-3,14N/A
0N/A
BETA
1,17N/A
1,19N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
1,17N/A
0,95N/A
0N/A
Quadriert
90,35N/A
90,85N/A
0N/A
Standardabweichung
17,8N/A
18,54N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
0,72N/A
0,54N/A
0N/A
Treynor-Ratio
10,3N/A
7,42N/A
0N/A