36B3.DE - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR

Risikokennzahlen

3 Jahre36B3.DEDurchschnitt der Kategorie
5 Jahre36B3.DEDurchschnitt der Kategorie
10 Jahre36B3.DEDurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
0N/A
0N/A
0N/A
BETA
0N/A
0N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
0N/A
0N/A
0N/A
Quadriert
0N/A
0N/A
0N/A
Standardabweichung
0N/A
0N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A
Treynor-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A