MBB - iShares MBS ETF

NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD

Risikokennzahlen

3 JahreMBBDurchschnitt der Kategorie
5 JahreMBBDurchschnitt der Kategorie
10 JahreMBBDurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
-0,4-0,78
-0,85-0,74
-0,43N/A
BETA
0,960,91
0,880,88
0,85N/A
Mittlerer Jahresertrag
-0,270,24
0,040,16
0,08N/A
Quadriert
91,1682,14
86,9184,89
86,48N/A
Standardabweichung
6,22,62
5,132,54
3,99N/A
Sharpe-Ratio
-0,731,08
-0,210,76
-0,01N/A
Treynor-Ratio
-4,863,16
-1,362,17
-0,16N/A