EKLDC.PA - BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR

Risikokennzahlen

3 JahreEKLDC.PADurchschnitt der Kategorie
5 JahreEKLDC.PADurchschnitt der Kategorie
10 JahreEKLDC.PADurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
0,27N/A
0N/A
0N/A
BETA
1,06N/A
0N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
1,34N/A
0N/A
0N/A
Quadriert
95,94N/A
0N/A
0N/A
Standardabweichung
19,78N/A
0N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
0,75N/A
0N/A
0N/A
Treynor-Ratio
13,07N/A
0N/A
0N/A