Deutsche Märkte geschlossen

GBLX LITH.+BAT.TE.ETF NEW (7GXQ.MU)

Munich - Munich Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
43,850,00 (0,00%)
Börsenschluss: 08:04AM CET

Portfoliozusammenstellung (%)

AktienN/A
AnleihenN/A

Sektorgewichtungen (%)

Sektor(en)
7GXQ.MU
Grundstoffe
N/A
Zyklische Konsumgüter
N/A
Finanzdienstleistungen
N/A
Immobilien
N/A
Consumer Defensive
N/A
Gesundheitswesen
N/A
Dienstprogramme
N/A
Kommunikationsdienstleistungen
N/A
Energie
N/A
Industrie
N/A
Technik
N/A

Kapitalanteile

Durchschnitt7GXQ.MU
Kurs/GewinnN/A
Preis/BuchN/A
Preis/VerkaufN/A
Kurs/CashflowN/A
Mittlere MarktkapitalisierungN/A
Gewinnwachstum (3 Jahre)N/A

Anleihen-Ratings

Sektor(en)7GXQ.MU
US-RegierungN/A
AAAN/A
AAN/A
AN/A
BBBN/A
BBN/A
MrdN/A
Niedriger als BN/A
AndereN/A