3ITS.MI - WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short

Milan - Milan Verzögerter Preis. Währung in EUR

Risikokennzahlen

3 Jahre3ITS.MIDurchschnitt der Kategorie
5 Jahre3ITS.MIDurchschnitt der Kategorie
10 Jahre3ITS.MIDurchschnitt der Kategorie
Alphafaktor
0N/A
0N/A
0N/A
BETA
0N/A
0N/A
0N/A
Mittlerer Jahresertrag
-5,35N/A
-3,06N/A
0N/A
Quadriert
0N/A
0N/A
0N/A
Standardabweichung
54,93N/A
57,67N/A
0N/A
Sharpe-Ratio
-1,19N/A
-0,66N/A
0N/A
Treynor-Ratio
0N/A
0N/A
0N/A