Symbole ähnlich wie „eas.ax“

SymbolNameLetzter PreisBranche/KategorieTypWechselkurs
VAS.AXV300AEQ ETF UNITS88,96N/AETFASX
HAS.AXHASTTECH FPO1,39Basic MaterialsAktienASX
EOS.AXELEC OPTIC FPO0,85IndustrialsAktienASX
TAS.AXTASMAN RES FPO0,01Basic MaterialsAktienASX
ESS.AXESSENMETAL FPO0,46Basic MaterialsAktienASX
BAS.AXBASS OIL FPO0,09EnergyAktienASX
EVS.AXENVIROSUIT FPO0,08TechnologyAktienASX
GAS.AXSTATE GAS FPO0,20EnergyAktienASX
ELS.AXELSIGHT FPO0,28TechnologyAktienASX
EGS.AXEGS.AX0,12Basic MaterialsAktienASX
RAS.AXRAGUSA FPO0,08Basic MaterialsAktienASX
EAX.AXENERGY ACT FPO0,19IndustrialsAktienASX
ECS.AXECSBOTANIC FPO0,02HealthcareAktienASX
EAI.AXELL ASIAN FPO0,79FinancialAktienASX
EQS.AXEQSTORYGRP FPO0,03Financial ServicesAktienASX
EMS.AXEASTMETALS FPO0,05Basic MaterialsAktienASX
LAS.AXLAS.AXN/AServicesAktienASX
MAS.AXMAS.AX0,01N/AAktienASX
FAS.AXFAS.AX0,00Basic MaterialsAktienASX
AES.AXAES.AX0,04UtilitiesAktienASX
SAS.AXSAS.AX0,03TechnologyAktienASX
EAL.AXEAL.AX0,05Industrial GoodsAktienASX
EAS.NXECOFIACTIONSCR102,58N/AInvestmentfondsENX
EASAXEAS Crow Point Alternatives Fun7,31N/AInvestmentfondsNAS
EAR.AXEAR.AX0,33Basic MaterialsAktienASX